Bankdiensten: ook vreemdelingen hebben er recht op

Ook vreemdelingen kunnen in België een bankrekening openen. Toch zijn er specifieke vragen en problemen in verband met identiteitsbewijs en verblijfsdocumenten. Een nieuw hoofdstuk op vreemdelingenrecht.be licht het openen en deblokkeren van een bankrekening voor vreemdelingen in begrijpelijke taal toe.

Voor vreemdelingen die nieuw zijn in België is het soms moeilijk om een bankrekening te openen. Niet enkel asielzoekers, erkende vluchtelingen en gezinsherenigers kampen vaak met moeilijkheden, ook langdurig ingezetenen en andere nieuwkomers die zich hier komen vestigen vinden vaak hindernissen op hun baan. Bovendien loopt ook wie zijn verblijfsrecht verliest het risico dat zijn rekening geblokkeerd wordt.

Een bank is niet verplicht om voor iedereen een gewone bankrekening te openen. Ze beslist zelf wie ze als klant aanvaardt. Daarom heeft de overheid de basisbankdienst ingevoerd. Alleen in zeer specifieke gevallen kan een bank dit weigeren. De basisbankdienst bestaat uit een bankrekening en een minimale financiële dienstverlening. Bij problemen kan je een beroep doen op de Ombudsdienst van de financiële sector. Zijn advies is alleen bindend bij een basisbankdienst.

Ook om een andere reden weigeren banken soms rekeningen aan nieuwkomers. Banken zijn wettelijk verplicht om er op toe te zien dat niemand hun rekeningen misbruikt voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering. Dit geldt ook voor een rekening in het kader van de basisbankdienst. Het is dus voor een bank belangrijk om met voldoende zekerheid de identiteit van de rekeninghouder te kunnen bepalen. Banken aanvaarden niet steeds de verblijfs- en identiteitsdocumenten van vreemdelingen. Daarnaast passen ze de regelgeving niet steeds op een uniforme manier toe.

In bepaalde gevallen blokkeert de bank een rekening. Bijvoorbeeld als er twijfel rijst over de identiteit, als het verblijfsdocument vervallen is of als ze verdachte transacties opmerkt.

Meer info

We hebben een hoofdstuk over bankdiensten aan vreemdelingenrecht.be toegevoegd. Je vindt er duidelijke info over de voorwaarden waaronder banken een gewone bankrekening of een basisbankdienst openen of blokkeren. Je vindt er de regelgeving en praktische info om problemen aan te pakken.