Beroepstermijn EHRM verlaagd naar 4 maanden vanaf nationale definitieve beslissing

Sinds 1 februari 2022 is de beroepstermijn om een zaak voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te brengen, verlaagd tot vier maand. De termijn loopt vanaf de datum van de definitieve nationale beslissing. De nieuwe termijn heeft geen terugwerkende kracht. Voor nationale definitieve beslissingen genomen vóór 1 februari 2022 geldt nog de oude termijn van zes maanden. De termijn van vier maanden is dus alleen van toepassing op verzoeken tegen nationale definitieve beslissing genomen vanaf 1 februari 2022. Protocol nummer 15 bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens bevat deze wijziging.