Dezelfde verblijfsdocumenten voor Zwitsers en familieleden als voor EU-burgers en familieleden vanaf 6 juni 2016

Het koninklijk besluit van 17 mei 2016 tot wijziging van het Verblijfsbesluit van 8 oktober 1981 wijzigt de procedure voor de verblijfsaanvragen van Zwitsers en hun familieleden.

Zwitsers en hun familieleden doorlopen al lang dezelfde verblijfsprocedures (met bijlage 19 of 19ter) met bijbehorende voorwaarden als de EU-burgers en hun familieleden. De verblijfsdocumenten die ze tijdens en na de procedure afgeleverd krijgen verschilden echter: zij kregen een C kaart (voor 2 of voor 5 jaar, met inschrijving in het vreemdelingenregister of in het bevolkingsregister).

Vanaf 6 juni 2016 krijgen Zwitsers en hun familieleden nu ook dezelfde verblijfsdocumenten als EU-burgers en hun familieleden.

Nieuwe kaarten

Dit betekent dat Zwitsers en hun familieleden vanaf 6 juni 2016:

  • met een bijlage 19 (Zwitsers en Zwitserse of EU-familieleden) niet langer een attest van immatriculatie model B (paarse kaart) krijgen
  • met een bijlage 19ter (derdelands familieleden van een Zwitser) nu ook een attest van immatriculatie model A (oranje kaart) krijgen
  • bij een positieve beslissing over hun verblijfsaanvraag niet langer een C kaart krijgen met inschrijving in het vreemdelingenregister, maar een E kaart (Zwitsers en Zwitserse of EU-familieleden) of F kaart (derdelands familieleden van een Zwitser)
  • bij een positieve beslissing over hun aanvraag duurzaam verblijf niet langer een C kaart behouden bij inschrijving in het bevolkingsregister, maar een E+kaart (Zwitsers en Zwitserse of EU-familieleden) of een F+kaart (derdelands familieleden van een Zwitser) krijgen

Wat met de oude kaarten?

De C kaart die Zwitsers en hun familieleden in hun bezit hebben op 6 juni 2016 blijft geldig tot het einde van de geldigheidsduur van de kaart.

Het is mogelijk vóór het verstrijken van de C kaart de vervanging aan te vragen:

  • Als de Zwitser of zijn familielid is ingeschreven in het vreemdelingenregister krijgt hij een E of F kaart.
  • In geval van inschrijving in het bevolkingsregister krijgt de Zwitser of zijn familielid een E+ of F+ kaart.