Eerste attest van immatriculatie verzoekers om internationale bescherming start vanaf de indiening van het verzoek

Sinds 1 september 2019 is het eerste attest van immatriculatie (AI) afgegeven aan een verzoeker om internationale bescherming vier maanden geldig vanaf de datum van indiening van het verzoek en niet pas vanaf de afgifte van het AI. Dat volgt uit een wijziging van artikel 74 en 75 van het Verblijfsbesluit.

Op het eerste AI staat vermeld dat er geen toegang tot de arbeidsmarkt is. Bij verlenging na 4 maanden vanaf de indiening van het verzoek én indien het CGVS nog geen beslissing heeft betekend, zal er vermeld worden dat de toegang onbeperkt is.

Voordien kon het zijn dat reeds voor de afloop van het eerste AI een aanpassing nodig was van deze vermelding, omdat het AI van vier maanden pas inging op de datum van de effectieve afgifte van het AI. Verzoekers hadden daardoor eerder dan op het moment van de verlenging van het AI al recht om te werken.

Bij volgende verzoeken die ontvankelijk worden verklaard door het CGVS wordt sinds 1 september 2019 ook een AI afgegeven dat vier maanden geldig is vanaf de datum van indiening van het verzoek.

Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen