Fedasil actualiseert instructie over transfer naar individuele opvangplaatsen voor nationaliteiten met hoge beschermingsgraad

Op 9 november 2021 actualiseerde Fedasil de lijst met nationaliteiten met een hoge beschermingsgraad. Bewoners met een nationaliteit vermeld op deze lijst en hun procedure hangende voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen kunnen na twee maanden ononderbroken verblijf in een collectief centrum een transfer naar een individuele opvangplaats vragen. De actualisatie verwijdert de landen China en Somalië van de lijst. Libië werd opnieuw toegevoegd aan de lijst.

Voortaan komen dus de bewoners met volgende nationaliteiten in aanmerking:

  • Burundi
  • Eritrea
  • Jemen
  • Syrië
  • Libië

De instructie is van toepassing vanaf 6 december 2021 en treedt gefaseerd in werking:

  • Van 6 december 2021 tot 24 december 2021 kan elke bewoner die in het verleden een weigering van transfer wegens hoge beschermingsgraad heeft ontvangen omwille van 'onbeschikbaarheid van plaatsen', een nieuwe aanvraag indienen indien ze binnen de voorwaarden van de geactualiseerde instructie vallen.
  • Van 3 januari 2022 tot 14 januari 2022 kan een aanvraag tot transfer worden ingediend voor bewoners die binnen de voorwaarden van de geactualiseerde instructie vallen en die opgevangen werden vóór 1 augustus 2021.
  • Van 17 januari 2022 tot 28 januari 2022 kan een aanvraag tot transfer worden ingediend voor bewoners die binnen de voorwaarden van de geactualiseerde instructie vallen en die opgevangen werden vóór 1 oktober 2021.
  • Vanaf 31 januari 2022 kan een aanvraag tot transfer worden ingediend voor iedere bewoner die binnen de voorwaarden van de geactualiseerde instructie valt.
Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen