Fedasil opent terugkeerloket in Antwerpen

In haar nieuwsbrief ‘Vrijwillige terugkeer’ van december 2015 laat Fedasil weten dat het op 26 november 2015 een terugkeerloket heeft geopend in Antwerpen.

Het nieuwe Fedasil loket voor vrijwillige terugkeer bevindt zich in de lokalen van het Sociaal Centrum Plein aan de Lamorinièrestraat 137 in 2018 Antwerpen. Het loket is open op maandag-, woensdag en donderdagvoormiddag. In de namiddag zijn alleen consultaties op afspraak mogelijk (0476-76 43 66 of 0476-96 43 91).

Vreemdelingen die willen terugkeren naar hun herkomstland of land van verblijf kunnen informatie over en begeleiding bij vrijwillige terugkeer krijgen:

  • bij een terugkeerloket van Fedasil. Naast Antwerpen, hebben ook Brussel, Gent en Luik een terugkeerloket van Fedasil.
  • bij een van de gouvernementele of niet-gouvernementele organisaties van het REAB-netwerk.