Geschillencommissie: startdatum Groeipakket voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen pas na aanstelling voogd ondanks vertraging

De Geschillencommissie Groeipakket bevestigt in haar beslissing nr. 2022/071 van 19 augustus 2022 dat de leeftijdsbeslissing van Dienst Voogdij niet voldoende is om als niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV) aangemerkt te worden. De NBMV heeft pas recht op Groeipakket vanaf de definitieve aanstelling van de voogd.

Er is al enige tijd een grote vertraging in de aanstelling van voogden door Dienst Voogdij door een tekort aan voogden. De Dienst Voogdij meldde op de contactvergadering van Myria van oktober 2022 dat er in verschillende regio’s een wachttijd van meerdere maanden is. Op basis van artikel 2 van het Ministerieel Besluit van 13 maart 2019 en artikel 2 van het BVR Selectieve Participatietoeslagen hebben niet-begeleide minderjarigen, die nog geen verblijfsrecht van meer dan drie maanden hebben, recht op Groeipakket zolang ze het recht hebben om in België te verblijven in afwachting van een definitieve beslissing over hun verblijfsrecht. Dit artikel verwijst voor de aanmerking van een minderjarige als ‘niet-begeleide minderjarige’ naar de identificatie door de Dienst Voogdij op basis van artikel 3 van de Voogdijwet. Dit attest wordt pas afgeleverd bij de aanstelling van de voogd. Volgens artikel 6, §2, 2° van de Voogdijwet zou deze aanstelling onmiddellijk zou moeten gebeuren. In de praktijk blijkt dit niet haalbaar te zijn.

In deze zaak werd voor de geschillencommissie beargumenteerd dat niet het attest met de identificatiebeslissing en aanstelling van de voogd bepalend zou moeten zijn, maar dat de leeftijdsbeslissing door Dienst Voogdij op basis van het medisch onderzoek de jongere zou moeten kwalificeren als niet-begeleide minderjarige. Het medisch onderzoek (de ‘triple test’) vindt plaats als de Dienst Voogdij, DVZ, het CGVS of RvV leeftijdstwijfel uiten. De leeftijdsbeslissing die hieruit volgt, geldt niet als identificatie in de zin van de Voogdijwet, maar als onderdeel van de identificatieprocedure. Als de aanstelling van de voogd door Dienst Voogdij op zich laat wachten, heeft de NBMV in die periode dus geen recht op Groeipakket. De geschillencommissie bevestigt dit zo. Als gevolg hiervan kunnen niet-begeleide minderjarigen die wachten op een voogd het recht op Groeipakket mislopen.

Vanaf begin 2023 zouden 90 nieuwe voogden worden opgeleid. De Dienst Voogdij kondigde dit aan op de contactvergadering van november 2022. Hopelijk zal deze maatregel ertoe bijdragen dat de dienst Voogdij de lange wachtlijsten kan wegwerken zodat niet-begeleide minderjarige vreemdelingen ten volle van hun sociale rechten kunnen genieten.