Het attest van sociaal verzekerde ter vervanging van de isi+ kaart

Sinds 1 januari 2014 krijgen mensen met een Belgische ziekteverzekering die (nog) geen elektronische vreemdelingenkaart of ander eID hebben, een isi+ kaart. In sommige gevallen levert het ziekenfonds tijdelijk een 'attest van sociaal verzekerde' af.

De omzendbrief van 7 april 2014 licht dit attest van sociaal verzekerde toe. Dit attest bevat dezelfde identificatiegegevens als de isi+ kaart, maar is slechts tijdelijk geldig.

Het ziekenfonds levert een attest van sociaal verzekerde af in de volgende situaties:

  • Beschadiging, verlies of diefstal van de isi+ kaart: attest van sociaal verzekerde voor twee maanden;
  • Wie zich in een sociaal behartenswaardige situatie bevindt: attest van sociaal verzekerde voor zes maanden. Hierover beslist de dienst administratieve controle van het RIZIV. Zo kan een attest van sociaal verzekerde bijvoorbeeld worden afgegeven aan de verzekerde die in een instelling voor de opvang van minderjarigen verblijft. In dat geval moet deze instelling dit verklaren in een specifiek document dat bij het ziekenfonds te verkrijgen is.