Indexering bestaansmiddelen langdurig ingezetene en kosten van detentie

Wie de status van langdurig ingezeten derdelander in België wil bekomen, moet in 2022 een maandelijks minimuminkomen hebben van 883 euro, plus 295 euro per persoon ten laste. In 2021 bedroeg het minimuminkomen nog 862 euro, plus 288 euro per persoon ten laste.

Ook de kosten voor een verblijf in een gesloten centrum worden geïndexeerd en voor het jaar 2022 vastgelegd op 215 euro per dag. In 2021 bedroeg dit nog 203 euro per dag.

De Dienst Vreemdelingenzaken deelde deze indexatie mee in een bericht van 18 februari 2022. De nieuwe bedragen gelden sinds 1 januari 2022.