Indexering bijdrage in administratieve kost voor verblijfsaanvragen vanaf 1 juni 2019

Sinds 2 maart 2015 moeten personen die een bepaalde soort verblijfsaanvragen willen indienen, vooraf een retributie betalen: dat is een bijdrage in de administratieve kosten van de Dienst Vreemdelingenzaken voor behandeling van de aanvraag. Het betalen van deze bijdrage is een ontvankelijkheidsvoorwaarde voor sommige visa type D en voor sommige verblijfsaanvragen in België.

Artikel 1/1, §1, derde lid, van de Verblijfswet bepaalt dat het bedrag van de retributie elk jaar wordt geïndexeerd.

Volgens een bericht in het Belgisch Staatsblad worden deze bedragen als volgt geïndexeerd:

  • 62 EUR in plaats van 60 EUR
  • 204 EUR in plaats van 200 EUR
  • 358 EUR in plaats van 350 EUR

De nieuwe bedragen gelden voor de aanvragen ingediend vanaf 1 juni 2019. Deze bedragen werden reeds aangepast op onze webpagina's.