Indexering gewaarborgd minimum maandinkomen – ondergrens voor arbeidsmigratie

Op 1 november 2023 werd het gewaarborgde gemiddeld maandelijks minimuminkomen (GMMI) geïndexeerd naar 1.994,18 euro. Voor categorieën arbeidsmigranten waarvoor geen specifieke loonvoorwaarde voorzien is, geldt het GMMI als algemene voorwaarde om een gecombineerde vergunning of arbeidskaart te verkrijgen. Dit is vastgelegd in CAO nr. 43/16 van 9 maart 2022 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 betreffende de waarborg van een gemiddeld maandinkomen in werking. Dit is een ondergrens: als er in een bepaalde sector andere barema’s gelden, zijn deze van toepassing.