MediPrima: nieuwe documenten en aanbevelingen van POD MI voor OCMW’s

De POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) publiceerde op 4-11-2016 een specifieke nieuwsbrief met aanbevelingen en documenten voor een beter gebruik van MediPrima door de OCMW’s.

Mediprima is het computersysteem dat de beslissingen van OCMW’s over hun tussenkomst in de medische kosten centraliseert. Ook de zorgverstrekkers consulteren via MediPrima of er een beslissing tot tenlasteneming voor medische kosten van een OCMW is voor een bepaalde patiënt. De huidige eerste fase van invoering van MediPrima heeft betrekking op ziekenhuisfacturen van personen die zich niet kunnen aansluiten bij de publieke ziekte- en invaliditeitsverzekering, met als specifieke doelgroep:

  • vreemdelingen zonder wettig verblijf,
  • vreemdelingen met een ontvankelijk verklaarde aanvraag 9ter,
  • en asielzoekers die recht hebben op financiële steun van een OCMW of in een LOI verblijven.

Administratieve vereenvoudiging is een van de belangrijkste doelstellingen van MediPrima, maar de POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) stelt vast dat bepaalde praktijken van OCMW’s het administratieve werk van ziekenhuizen net moeilijker maken. Daarom publiceerde zij op 4 november 2016 een specifieke nieuwsbrief met aanbevelingen en documenten voor een beter gebruik van MediPrima door de OCMW’s.

De POD MI beveelt de OCMW’s onder meer aan om:

  • een beslissing tot tenlasteneming niet te beperken tot hospitalisatiekosten maar steeds ook een beslissing voor de ambulante kosten te nemen;
  • soepel te zijn wat betreft de duur van de beslissing tot tenlasteneming en deze niet buitensporig te beperken.

Ook herinnert de POD MI eraan dat

  • iedere beslissing tot tenlasteneming en eventuele wijzigingen aan de voorwaarden steeds gecommuniceerd moeten worden aan de hulpvrager;
  • de medische toestand van de hulpvrager steeds gedekt is door het medisch beroepsgeheim.

De POD MI verwijst ook naar enkele nieuwe documenten op haar website:

  • de laatste versie van de handleiding MediPrima
  • een gids voor de OCMW’s over het gebruik van de commentaarvelden
  • de aangepaste identificatiefiche (“Bijlage 3 - Informatieformulier met betrekking tot de medische hulp”), verplicht te bezorgen door het OCMW aan de hulpvrager.

Ziekenhuizen die nieuws van de POD MI over MediPrima willen ontvangen, kunnen een e-mail sturen naar vraag@mi-is.be met als onderwerp “MediPrima - ziekenhuizen”.