Nieuw standaard medisch attest bij medische regularisatie 9ter

Het ministerieel besluit van 15 december 2023 (MB) bepaalt dat een nieuw model van het standaard medisch attest moet worden gebruikt bij een aanvraag om medische regularisatie op basis van artikel 9ter Verblijfswet. Dit MB treedt in werking op 1 maart 2024. Vanaf dan moet je bij zulke aanvraag het nieuwe model gebruiken. De DVZ stelt op zijn website wel nog altijd het oude model te zullen aanvaarden ‘aangezien de wijziging hoofdzakelijk betrekking heeft op het aspect bescherming van persoonsgegevens’.