Nieuwe elektronische vreemdelingenkaarten voor derdelanders en familieleden van Unieburgers en Belgen

Vanaf 11 oktober 2021 worden bepaalde elektronische vreemdelingenkaarten voor derdelanders en familieleden van Unieburgers en Belgen vervangen. Dit bepaalt het Ministerieel Besluit (MB) van 6 oktober 2021 betreffende de modernisering van de verblijfstitels afgegeven aan de onderdanen van derde landen en aan de familieleden van een burger van de Europese Unie. Deze wijziging kadert in de gefaseerde modernisering van de elektronische verblijfskaarten voor vreemdelingen met een wettig verblijf, in navolging van de invoering van het nieuwe uniforme Europese model voor verblijfstitels. Dit werd ingevoerd bij een koninklijk besluit (KB) van 12 juni 2020 en een KB van 3 oktober 2021 tot wijziging van het Verblijfsbesluit (KB van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen).

Wijzigingen

De lay-out van de verblijfskaarten A, B, C, D, F, F+, H, M en N kaarten worden gewijzigd. Bovendien zal het opschrift van bepaalde kaarten aangepast worden:

A. Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister – tijdelijk verblijfA. Beperkt verblijf

B. Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister

B. Onbeperkt verblijf

C. Identiteitskaart voor vreemdeling

K. Vestiging

D. EU-langdurig ingezetene

L. EU-langdurig ingezetene

F. Verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie

F. Familielid EU – art. 10 RL 2004/38/EG

F+ Duurzame verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie

F+ Familielid EU – art. 20 RL 2004/38/EG

Ook de papieren bijlage 18 en 37 worden aangepast.

Geldigheidsduur oude verblijfsdocumenten

De reeds afgegeven elektronische verblijfskaarten A, B, C, D, H, M en N blijven geldig tot het einde van hun geldigheidsduur. Het is evenwel mogelijk om vooraf en op eigen kosten een ‘nieuwe’ elektronische verblijfskaart aan te vragen.

De reeds afgegeven elektronische verblijfskaarten F en F+ blijven slechts geldig tot 3 augustus 2026. Deze kaarten zullen op voorhand, maar niet onmiddellijk, vervangen moeten worden. Houders ervan zullen tijdig instructies krijgen.

Geldigheidsduur nieuwe verblijfsdocumenten

De nieuwe F+ kaarten zullen net als de L en K kaarten voortaan een geldigheidsduur hebben van 10 jaar in plaats van 5 jaar.