Nieuwe gegevensstroom verzekerbaarheid & verhoogde tegemoetkoming

Door het verdwijnen van de SIS-kaart vervallen ook de achterliggende databanken. In een nieuwe ‘HealthCareInsurance’-gegevensstroom zullen OCMW’s nog steeds de verzekerbaarheid en de begunstigde verzekerbaarheidsstatuten kunnen consulteren.

Deze stroom is erg gelijkaardig aan de oude HealthInsurance-stroom. Ze maakt het mogelijk de verzekerbaarheid én de verhoogde tegemoetkoming te consulteren. Het grote verschil is dat enkel geconsulteerd kan worden op een exacte datum, en niet op een periode.

Een groot voordeel is dat de nieuwe stroom gebruik maakt van dezelfde databank als de ziekenhuizen. Zo kunnen er geen verschillen in informatie meer zijn tussen beide.
Een nadeel is dat de stroom enkel info geeft over de huidige situatie. Om de historiek van een persoon te kennen, zullen meer raadplegingen nodig zijn.

De oude databank van de SIS-kaart wordt tot eind 2014 gevoed met informatie uit de nieuwe stroom. Zo krijgen de softwarebedrijven de tijd om aanpassingen te doen, en kunnen OCMW’s blijven consulteren. Na 2014 verdwijnt de oude HealthInsurance-stroom definitief.

Meer info bij Lize Hermans, projectmedewerker KSZ bij VVSG

Bron: M-Weter 2014 nr. 2.doc