OCMW Antwerpen veroordeeld tot tussenkomst in de bevallingskosten van toeriste

Het arbeidshof van Antwerpen vernietigt in een arrest van 25 juni 2019 een vonnis van de Antwerpse arbeidsrechtbank van 21 juni 2018. Het arbeidshof veroordeelde het OCMW tot tussenkomst in de medische kosten van een spoedbevalling van een Marokkaanse vrouw die tijdens haar toeristisch verblijf beviel van een premature baby.

Feiten

De vrouw beviel begin april 2017 kort na haar aankomst in België als toeriste onverwacht van een zoon. De baby werd opgenomen op de dienst neonatologie te ZNA Middelheim in Antwerpen. De vrouw vroeg een maand later om een tussenkomst in betaling van de medische kosten aan het OCMW van Antwerpen. Zij legde volgende attesten voor:

  • attesten over haar zwakke financiële draagkracht
  • de weigering tot tussenkomst van haar buitenlandse reisverzekering omwille van een uitsluitingsclausule voor kosten rond zwangerschap en bevalling.

De arbeidsrechtbank achtte de aanvraag tot tussenkomst in de medische kosten ongegrond omdat:

  • de behoeftigheid van de Marokkaanse vrouw niet bewezen was
  • zij eerst haar andere rechten diende uit te putten.

Analyse

Het arbeidshof stelt dat de vrouw de ziekenhuiskosten niet kan dragen zonder haar menswaardig bestaan in het gedrang te brengen. Het ziekenhuis verklaarde zich enkel akkoord met maandelijkse afbetalingen ten bedrage van 1.966 euro. Uit de voorgelegde attesten bleek ook dat het gezin geen stabiele inkomsten heeft, noch spaargelden of onroerende goederen.

Het arbeidshof acht het ook bewezen dat de vrouw er alles aan heeft gedaan om haar rechten bij haar verzekeraar uit te putten vooraleer ze een beroep deed op het OCMW omdat:

  • de ziekenhuisfactuur betrekking heeft op onvoorzienbare medische kosten die expliciet uitgesloten worden door de aangegane medische verzekering
  • het sociaal verslag van het OCMW ook uitdrukkelijk bevestigt dat de verzekeringsmaatschappij weigert tussen te komen.

Om die reden concludeert het arbeidshof dat het weinig zin heeft om een procedure op te starten om deze weigeringsbeslissing aan te vechten.

Het feit dat de POD Maatschappelijke Integratie telefonisch heeft bevestigd aan het OCMW van Antwerpen dat ze niet tussenkomen voor de medische kosten van personen in een wettig toeristisch verblijf, stelt het OCMW volgens het arbeidshof niet vrij van de toepassing van artikelen 1 en 57 OCMW-wet. Deze bepaling waarborgt medische zorg aan eenieder en om die redenen oordeelt het arbeidshof dat het OCMW de ziekenhuiskosten moet dragen.

Meer info