Presentaties studiedag wetswijzigingen in de asielprocedure en opvang van asielzoekers

Op 22 maart 2018 traden grote wetswijzigingen van de Belgische asielprocedure en de opvang van asielzoekers in werking. De Europese procedure- en opvangrichtlijnen werden verder omgezet en de Belgische wetgever maakt enkele nieuwe keuzes daarin. Het Agentschap Integratie en Inburgering organiseerde samen met Vluchtelingenwerk Vlaanderen twee studiedagen hierover.

De presentaties van de verschillende asielinstanties en organisaties tijdens deze studiedagen kunt u hieronder terugvinden: