Projectoproep Federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid

De jaarlijkse oproep van het Federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid is verschenen in het Belgisch Staatsblad. Het gaat over projecten die de maatschappelijke integratie van personen van vreemde nationaliteit of herkomst bevorderen, met bijzondere aandacht voor nieuwkomers en vrouwen.

In de oproep 2014 is er extra aandacht voor:

  • projecten over deradicalisering, identiteit en uitsluiting die de positie van jongeren en jongvolwassenen in de samenleving versterken en hun maatschappelijke betrokkenheid vergroten
  • buurtprojecten die door het hanteren van een geïntegreerde aanpak de sociale cohesie en de leefkwaliteit bevorderen.

Geïnteresseerde organisaties dienen hun project digitaal in, ten laatste op 11 april 2014.

Lees meer