Recht dringende medische hulp niet afhankelijk van terugbetaling POD MI aan OCMW

De Antwerpse Arbeidsrechtbank beslist in een vonnis van 2 maart 2017 dat het OCMW het recht op dringende medische hulp niet mag laten afhangen van de terugbetaling door de POD Maatschappelijke Integratie (POD MI).

Een vreemdeling heeft in België recht op de tussenkomst van het OCMW voor zijn medische kosten volgens de procedure dringende medische hulp (DMH) als :

  • hij zonder wettig verblijf is in België
  • hij behoeftig is en
  • als een erkende arts een attest dringende medische hulp opmaakt

In deze zaak verblijft een Egyptische man zonder wettig verblijf in België en heeft hij ernstige medische problemen, waaronder lupus en actieve hepatitis C. Voor zijn behandeling moet hij verschillende geneesmiddelen innemen. Maar het OCMW beperkt haar tussenkomst voor de medische kosten tot de geneesmiddelen waarvoor het OCMW zou terugbetaald worden door de POD MI. De andere geneesmiddelen behoren namelijk tot de zogenaamde ‘categorie D’, waarvoor de POD MI geen terugbetaling voorziet aan het OCMW, zoals onder meer beschreven is in het Informatiedocument Medische Bewijsstukken.

De Arbeidsrechtbank stelt vast dat de verzoeker voldoet aan de drie voorwaarden die gesteld worden door artikel 57, §2 OCMW-wet en het Koninklijk Besluit van 12 december 1996 betreffende de dringende medische hulp en dus recht heeft op de tussenkomst van het OCMW voor zijn medische kosten. Het feit dat het OCMW bepaalde kosten niet kan terugvorderen van de POD MI kan volgens de Arbeidsrechtbank dan ook niet als argument gebruikt worden om de dringende medische hulp te weigeren. Het OCMW mag geen criterium van terugvorderbaarheid toevoegen aan artikel 57, §2 OCMW-wet of het KB, als voorwaarde voor de dringende medische hulp. De Arbeidsrechtbank benadrukt daarnaast dat een weigering tot vrijwillige terugkeer evenmin afbreuk kan doen aan het recht op dringende medische hulp.

Het is niet de eerste maal dat de rechterlijke macht een OCMW veroordeelt voor het toevoegen van voorwaarden aan het recht op dringende medische hulp (zie Overzicht rechtspraak DMH). Toch blijft dit in de praktijk soms voor problemen zorgen.