Samentellen beroepsopleidingen mogelijk als bewijs maatschappelijke integratie bij nationaliteitsverklaring

Sommige hypotheses van nationaliteitsverklaring, opgesomd in artikel 12bis van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (WBN), vereisen een bewijs van maatschappelijke integratie en van talenkennis.

Eén van de mogelijkheden om maatschappelijke integratie en talenkennis te bewijzen, is het bewijs van het gevolgd hebben van een beroepsopleiding van minimum 400 uur, erkend door een bevoegde overheid. Dat volgt uit artikel 12bis WBN en artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013.

De vraag stelt zich of het moet gaan om één beroepsopleiding van 400 uur of dat verschillende opleidingen van minder dan 400 uur mogen samen geteld worden.

Het hof van beroep Gent stelt in een arrest van 29 oktober 2018 dat verschillende opleidingen samengeteld mogen worden voor de gevraagde 400 uur. Het hof meent dat niet vereist kan worden dat één enkele opleiding van 400 uur gevolgd moet zijn om de volgende redenen:

  • het volgen van één enkele opleiding voegt een voorwaarde toe aan de wet;
  • een persoon die verschillende opleidingen heeft gevolgd die in totaal meer dan 400 uur uitmaken, zal een beter taalniveau hebben en enigszins beter geïntegreerd zijn dan iemand die één opleiding van 400 uur gevolgd heeft.