Statuutswijziging naar arbeidsmigrant opnieuw mogelijk vanuit wettig kort of lang verblijf

Sinds 30 december 2022 is het opnieuw mogelijk om vanuit België een gecombineerde vergunning aan te vragen vanuit wettig kort verblijf of vanuit lang verblijf. Hiermee wordt de wetswijziging van 1 september 2020 teruggedraaid. Hierdoor was statuutswijziging naar arbeidsmigrant alleen nog mogelijk vanuit wettig kort verblijf, verblijf als student of verblijf als onderzoeker. In de praktijk aanvaardde DVZ al langer een statuutswijziging vanuit lang verblijf. Deze wetswijziging officialiseert deze soepele praktijk nu ook en komt tegemoet aan onze eerdere kritiek.

Wijziging artikel 61/25-2, §2 Verblijfswet

Technisch gezien is de belangrijkste wijziging dat in artikel 61/25-2, § 2 van de Verblijfswet niet langer specifiek wordt verwezen naar de hoofdstukken over studenten en onderzoekers. De bewoording “voor een periode die negentig dagen niet overschrijdt overeenkomstig titel I, hoofdstuk II, of voor een periode van meer dan negentig dagen overeenkomstig titel I, hoofdstuk III of titel II” omvat nu zowel het wettig kort verblijf als alle vormen van lang verblijf. Dezelfde bewoording wordt ook ingevoerd in artikel 61/27-1, § 2 van de Verblijfswet voor wat de aanvraag van een Europese Blauwe kaart betreft.

Alleen voor personen met een diplomatiek verblijf wordt nog een voorbehoud gemaakt: zij moeten eerst aantonen afstand te kunnen doen van hun bevoorrecht statuut.

Statuutswijziging niet altijd mogelijk

Deze wetswijziging betekent niet dat een statuutwijziging in alle gevallen mogelijk is. Op basis van de gewestelijke regelgeving is het alleen mogelijk om een aanvraag vanuit België in te dienen wanneer er een vrijstelling van arbeidsmarktonderzoek geldt of wanneer het gaat om een langdurig ingezetene uit een andere EU-lidstaat die een tweede verblijf in België aanvraagt.