Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht nr. 3/2013 verschenen

Je vindt er artikels over:

  • Regularisatie-aanvragen 9bis en de toepassing van criteria (Eric Somers)
  • De rechtspositie van Turken in België (deel 2, Sumi De Bruyn)
  • Inzage van vertrouwelijke info in het asieldossier, rechten van verdediging en de controle door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Gaëtan de Moffarts)

Er zijn ook de vaste rubrieken ‘Rechtspraak’, ‘Rechtspraakoverzicht’, ‘Elders gepubliceerd’, ‘Wetgeving’ en ‘Mededelingen’.

Nieuw is de verwijzing naar rechtspraaktabellen van Kees Groenendijk, Carolus Grütters en Helen Oosterom-Staples over uitspraken en aanhangige zaken van het Hof van Justitie:

  • over Unieburgers en familieleden
  • over de Associatieovereenkomst EEG-Turkije

>> Bekijk rechtspraaktabellen Hof van Justitie tot oktober 2013

>> Bekijk de inhoud van T.Vreemd. nr. 3-2013

>> Bekijk de volledige inhoud digitaal op Jurisquare

>> Abonneer je op Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht