Unieburgers met artikel 60-tewerkstelling zijn toch EU-werknemers met verblijfsrecht

Unieburgers die werken met een artikel 60-tewerkstelling door het OCMW, kunnen een verblijfsrecht bekomen en behouden als “EU-werknemer”. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) wijzigde zijn beleid eind april 2014. DVZ liet dat op 14 juli 2014 weten aan Kruispunt M-I.

DVZ bevestigt nu de analyse van Kruispunt M-I. Uit die analyse blijkt dat het niet aanvaarden van een artikel 60-tewerkstelling als “reële en daadwerkelijke arbeid” op gespannen voet staat met de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie.

Bij gezinshereniging (met een derdelander of Belg) aanvaardt de DVZ een artikel 60-tewerkstelling nog steeds niet als bewijs van stabiele en toereikende bestaansmiddelen (van de refertepersoon). Op dit punt is het beleid van de DVZ dus niet gewijzigd.