Update RIZIV-omzendbrief ‘ingeschrevene in het rijksregister’

Laatste update 17-5-2023

In omzendbrief VI nr 2023/15 van 23-1-2023 die omzendbrief VI nr 2021/139 van 10-5-2021 vervangt, voegt het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) een aantal vreemdelingenkaarten toe aan de lijst met documenten waarmee je als gerechtigde kan aansluiten bij een ziekenfonds als ‘ingeschrevene in het rijksregister’, ook ‘resident’ genoemd. De nieuwe elektronische verblijfskaarten K, L, EU en EU+ die de oude kaarten C, D, E en E+ op termijn gaan vervangen zijn opgenomen. Daarnaast zijn de verblijfskaarten M en N voor de begunstigden van het terugtrekkingsakkoord tussen de EU en het VK ook opgenomen.

De elektronische kaarten I en J die uitgereikt worden aan ‘Intra Corporate Transferees’ worden niet opgenomen in de omzendbrief. Zij zijn binnen een onderneming overgeplaatste werknemers en zijn verzekerd via de uitzendstaat, niet door België. Ze kunnen ook niet als resident inschrijven bij een ziekenfonds.

Opvallend is dat het RIZIV ook de elektronische verblijfskaart N erkent als inschrijvingsbewijs voor de vreemdelingen die van rechtswege toegelaten of gemachtigd zijn tot een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk en de vreemdelingen die gemachtigd zijn tot een verblijf voor onbepaalde duur of die gevestigd zijn in het Rijk als rechthebbende ingezetene (art. 32, eerste lid, 15° ZIV-wet en art. 128 quinquies, § 1 van het ZIV-besluit). De verblijfskaart N is bedoeld voor de grensarbeiders die in België werken en in het VK of een ander land wonen. De bezitter van een verblijfskaart N wordt opgenomen in het wachtregister. Zoals we in ons eerdere artikel “De impact van Brexit op de rechtspositie van Britten en hun familieleden” beschreven, houdt een verblijfkaart N geen verblijfsrecht in België in. Met de kaart kunnen grensarbeiders vanaf 1 januari 2021 zonder formaliteiten heen en weer reizen tussen België en het Verenigd Koninkrijk (of de lidstaat waar zij verblijfsrecht hebben) en in België werken zonder arbeidskaart. De grensarbeiders die in België werken, zijn verplicht om zich hier aan te sluiten bij een ziekenfonds op basis van hun tewerkstelling.

In omzendbrief VI nr 2021/139 van 10-5-2021 had het RIZIV nog twijfels over de verzekerbaarheid van residenten met een bijlage 15, vakje 3. Het RIZIV bevestigt in een e-mail van 8-3-2023 dat zij na overleg met DVZ deze personen beschouwt als ingeschreven in het rijksregister. Daarom kunnen ze aansluiten als ‘resident’. Het gaat om de personen die terugkeren naar België na ongewilde langdurige afwezigheid (art. 40 Verblijfsbesluit).

Het KB van 24 januari 2023 wijzigde de bijlage 15. De bijlage 15 is een document dat wordt afgeleverd in verschillende verblijfssituaties. Recent werd er een nieuwe verblijfssituatie (vakje 6) op de bijlage 15 toegevoegd, namelijk het zoekjaar na voltooiing van een onderzoek. In 2021 werd ook al een vakje toegevoegd voor zoekjaar na studies. Daardoor is de nummering gewijzigd en zijn er nu 9 vakjes op de bijlage 15. Met de bijlage 15 met aangekruist vakje 1, 2, 4, 5, 6 en 9 ben je ingeschreven in het rijksregister en kan je aansluiten bij de verplichte ziekteverzekering als rechthebbende ingeschreven in het rijksregister. Lees meer in ons bericht 'Bijlage 15: extra vakje en gewijzigde nummering - impact op doelgroep inburgering, OCMW-steun en aansluiting ziekenfonds'. Omzendbrief VI nr 2023/15 van 23-1-2023 stemt niet meer overeen met de huidige versie van de bijlage 15. Het lijkt aangewezen om de omzendbrief aan te passen.