Verhoging tarieven (biometrische) verblijfskaarten vreemdelingen

Het tarief voor biometrische verblijfskaarten voor veemdelingen is op 1 januari 2015 verhoogd. Er is voor het eerst een specifiek tarief vastgelegd voor biometrische verblijfskaarten: dat zijn de elektronische vreemdelingenkaarten A, B, C, D, en H. Zij kosten nu 17,70 euro.

De tarieven voor niet-biometrische verblijfskaarten voor vreemdelingen (de elektronische vreemdelingenkaarten E, E+, F, en F+) en voor identiteitskaarten voor Belgen zijn geïndexeerd. Zij kosten nu 15,20 euro.

De tarieven die gelden voor spoedprocedures liggen hoger.

Het bedrag dat de gemeente effectief aanrekent, kan nog hoger liggen dan voornoemde bedragen. Gemeenten mogen volgens de wet van 14 maart 1968 immers een retributie innen bij de afgifte, vernieuwing, verlenging of vervanging van een verblijfskaart voor vreemdelingen. Deze retributie mag niet meer bedragen dan de retributie die aan Belgen wordt gevraagd voor de afgifte van een identiteitskaart.