Vernieuwde werking Dienst vreemdelingenrecht en internationaal familierecht

Vanaf 3 september 2018 centraliseert onze telefonische juridische helpdesk. Op het centraal helpdesknummer 02 205 00 55 kan u voortaan:

 • dagelijks terecht met vragen over vreemdelingenrecht (toets 3): elke werkdag van 9 tot 12.30 uur en woensdag ook van 13.30 tot 17 uur.
 • enkel op maandag- en vrijdagvoormiddag en op woensdagnamiddag voor vragen over internationaal familierecht (toets 1) en over asielrecht (toets 2), net zoals vroeger.

Lees verder:

Wat blijft: inhoud en aanbod van de werking

Opdracht en materie:

 • We helpen het werkveld om de rechtspositie van vreemdelingen te erkennen en toe te passen in hun dienstverlening. Dat gaat over:
  • vreemdelingenrecht: alle verblijfsstatuten, -procedures, -documenten en de toegang van vreemdelingen tot werk, sociale en medische rechten, inburgering, de Belgische nationaliteit, … en
  • internationaal familierecht: welk recht geldt voor internationale familiesituaties zoals geboorteakten, huwelijk, echtscheiding, … en de erkenning van buitenlandse documenten in dit verband.

Doelpubliek en gebied:

Aanbod en producten:

Wat verandert: organisatie en contact van de werking

Dienst vreemdelingenrecht en internationaal familierecht werkt bovenlokaal en lokaal:

 • De opdeling van de dienst in een centraal team en drie regioteams verdwijnt. We hebben een centrale standplaats. Samen ondersteunen we bovenlokale én lokale organisaties. We spelen in op noden in ons hele werkingsgebied.

 • Verdeling van taken: Sommige juristen ondersteunen lokale organisaties in een bepaalde regio op maat met vormingen, begeleidingen, overleg, bespreking van lokale knelpunten, … Andere juristen werken voor ons hele gebied rond een specifiek thema of product van onze dienst. Alle juristen geven helpdeskadvies, via een beurtrolsysteem.

Centrale telefonische juridische helpdesk:

De regionale helpdesknummers in Hasselt, Gent en Molenbeek verdwijnen. Er is voortaan 1 centraal helpdesknummer T 02 205 00 55:

 • Vragen over vreemdelingenrecht (toets 3) kunnen voortaan elke werkdag van 9 tot 12.30 uur en woensdag ook van 13.30 tot 17 uur.
 • Vragen over internationaal familierecht (toets 1) en over asielrecht (toets 2) blijven beperkt tot de bestaande drie halve dagen: maandag en vrijdag van 9 tot 12.30, en woensdag van 13.30 tot 17 uur.

Andere contactmogelijkheden:

 • We geven in principe geen e-mail advies over vreemdelingenrecht. Vragen over internationaal familierecht en over asielrecht kunnen wel nog per e-mail aan juridesk[at]integratie-inburgering.be. De gezamenlijke regiomailadressen juridesk.lim[at]integratie-inburgering.be en juridesk.ovlwvl[at]integratie-inburgering.be verdwijnen.
 • De komende maanden reorganiseren we nog andere aspecten van onze dienstverlening (PUBLICATIES; VORMING en BEGELEIDING, bovenlokaal en lokaal). Voorlopig zijn dit de contactgegevens voor andere vragen dan helpdeskadvies:
  • Algemeen contact Dienst VIF AgII: T 02 205 00 50
  • Lokale begeleiding en vorming VIF Brussels werkveld: T 02 205 00 56 of 59
  • Lokale begeleiding en vorming VIF Oost- en West-Vlaams werkveld: T 02 205 00 63, of 09 267 66 45, 46 of 47
  • Lokale begeleiding en vorming VIF werkveld andere regio's: T 02 205 00 50