Versoepeling visumvoorwaarden kort verblijf via overeenkomst EU en Kaapverdië

Tussen de Europese Unie en Kaapverdië bestond al sinds 2014 een overeenkomst die de visumvoorwaarden voor een kort verblijf versoepelde (hierover meer). Recent werden aan deze bestaande overeenkomst enkele wijzigingen aangebracht door een nieuwe overeenkomst. Kaapverdianen kunnen aan nog verder versoepelde voorwaarden naar de EU reizen voor een kort verblijf. Omgekeerd geldt dit ook voor Unieburgers die naar Kaapverdië reizen.

Enkele van de belangrijkste wijzigingen:

 1. verlaging en voor sommige categorieën vrijstelling van leges voor behandeling van visumaanvragen
 2. beperkt aantal voor te leggen documenten om het doel van de reis aan te tonen voor:
 • leden van nationale en lokale regeringen en parlementen, grondwettelijke hoven, hoogste rechterlijke instantie of rekenkamer in de uitoefening van hun functie
 • leden van officiële delegaties
 • zakenlui
 • echtgenoten, kinderen en ouders van Unieburgers of Kaapverdische burgers die legaal in de EU verblijven
 • scholieren, studenten, postdoctoraalstudenten en begeleidende docenten
 • deelnemers aan wetenschappelijke, culturele, sportieve en religieuze evenementen
 • journalisten en hun technisch personeel
 • personen die om medische redenen reizen
 • geen bewijs van logies of bewijs van voldoende middelen om logies te betalen voor houders van een meervoudig visum met een geldigheidsduur van minstens één jaar
 • bij de afgifte van meervoudige visa van 1 tot 5 jaar wordt meer gelet wordt op het eerder rechtmatig gebruik van vroegere visa dan op het doel van de reis
 • mogelijkheid om de overeenkomst wederzijds geheel of gedeeltelijk op te schorten wegens o.m. openbare orde, nationale veiligheid of de volksgezondheid, overwegingen inzake mensenrechten en democratie of niet-verlening van medewerking op het gebied van overname (niet-limitatieve lijst)
 • houders van een geldige EU laissez-passer zijn vrijgesteld van een visum voor kort verblijf
 • de faciliteiten aan Kaapverdische burgers verleend, gelden ook voor Unieburgers indien Kaapverdië opnieuw een visumplicht voor een verblijf van max. 30 dagen zou invoeren
 • dezelfde versoepelingen worden verleend aan Unieburgers wanneer zij een Kaapverdisch visum aanvragen voor een verblijf van meer dan 30 dagen, maar minder dan 90 dagen, met mogelijkheid tot verlenging van verblijf
 • tenslotte wordt verwezen naar de invoering van Kaapverdische biometrische reisdocumenten en de specifieke positie van Denemarken en Ierland.
 • De nieuwe overeenkomst is in werking getreden op 1 juli 2022.