Visumvrijstelling kort verblijf voor onderdanen van Kazachstan met diplomatiek paspoort

Sinds 1 augustus 2017 zijn onderdanen van Kazachstan met een diplomatiek paspoort vrijgesteld van visumplicht voor een kort verblijf in Benelux-gebied.

Op die datum is de overeenkomst inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke paspoorten die de Benelux-staten met Kazachstan afsloten, in werking getreden.

De overeenkomst met Kazachstan geldt initieel voor een jaar. Als ze niet wordt opgezegd binnen de 30 dagen voor het verstrijken van die periode geldt ze voor onbepaalde tijd.

Wederzijdse visumvrijstelling

Reizigers uit Kazachstan met een diplomatiek paspoort kunnen nu maximaal 90 dagen binnen een tijdvak van 180 dagen visumvrij reizen en verblijven op het gezamenlijke grondgebied in Europa van België, Luxemburg en Nederland.

Omgekeerd kunnen ook onderdanen van de Benelux-staten met een diplomatiek paspoort maximaal 90 dagen per tijdvak van 180 dagen naar Kazachstan reizen en er verblijven zonder visum.

Geen onvoorwaardelijk recht op binnenkomst

Vrijstelling van visumplicht houdt geen onvoorwaardelijk recht op binnenkomst in het Benelux-gebied in. Bij controle aan de grens moet de betrokkene kunnen aantonen dat hij aan de algemene binnenkomstvoorwaarden voldoet. Hij moet het bewijs kunnen leveren van:

  • zijn reisdoel
  • zijn verblijfsomstandigheden
  • voldoende bestaansmiddelen voor de duur van het voorgenomen verblijf en voor de terugreis naar zijn herkomstland, of in staat zijn deze middelen rechtmatig te verwerven

Bovendien moet de betrokkene kunnen aantonen dat zijn voorgenomen verblijf niet langer dan 90 dagen binnen een termijn van 180 dagen zal duren.

De toegang tot het grondgebied kan geweigerd worden aan personen als hun aanwezigheid in het land wordt beschouwd als een gevaar voor de openbare orde of de nationale veiligheid.