Visumvrijstelling kort verblijf voor onderdanen Verenigde Arabische Emiraten

Sinds 6 mei 2015 zijn onderdanen van de Verenigde Arabische Emiraten vrijgesteld van de visumplicht voor een kort verblijf in de Schengenzone.

De visumvrijstelling geldt niet voor personen die reizen om een bezoldigde bezigheid tijdens hun kort verblijf te verrichten. Voor hen beslissen de staten elk afzonderlijk over de visumplicht.

Dat is geregeld in een overeenkomst tussen de EU en de VAE.

Vrijstelling van visumplicht betekent geen onvoorwaardelijk recht op binnenkomst.

Bij controle aan de (Schengen)grens moet de betrokkene aantonen dat hij aan de algemene binnenkomstvoorwaarden voldoet. Hij moet het bewijs leveren van:

  • zijn reisdoel
  • zijn verblijfsomstandigheden
  • voldoende bestaansmiddelen voor de duur van het voorgenomen verblijf en voor de terugreis naar zijn herkomstland, of in staat zijn deze middelen rechtmatig te verwerven

Bovendien moet de betrokkene kunnen aantonen dat zijn voorgenomen verblijf niet langer dan 90 dagen binnen een termijn van 180 dagen zal duren.