Visumvrijstelling kort verblijf voor onderdanen verschillende Oceanische en Caraïbische eilanden

Sinds 28 mei 2015 zijn onderdanen van verschillende eilanden in de Caraïben en Oceanië vrijgesteld van de visumplicht voor een kort verblijf in de Schengenzone. Concreet gaat het om inwoners van de eilanden Oost-Timor, Samoa en Vanuatu in Oceanië en Saint-Lucia, Domenica, Grenada, Saint-Vincent en de Grenadines, en Trinidad en Tobago in de Caraïben.

Reizigers uit deze landen kunnen nu visumvrij reizen in de Schengenzone gedurende maximaal 90 dagen binnen een tijdvak van 180 dagen. Omgekeerd kunnen Unieburgers gedurende maximaal 90 dagen per tijdvak van 180 dagen op het grondgebied van deze landen verblijven zonder visum.

De visumvrijstelling geldt niet voor personen die reizen voor een bezoldigde bezigheid tijdens hun kort verblijf. Voor hen beslissen de staten elk afzonderlijk over de visumplicht.

Vrijstelling van visumplicht betekent geen onvoorwaardelijk recht op binnenkomst. Bij controle aan de (Schengen)grens moet de betrokkene aantonen dat hij aan de algemene binnenkomstvoorwaarden voldoet. Hij moet het bewijs leveren van:

  • zijn reisdoel
  • zijn verblijfsomstandigheden
  • voldoende bestaansmiddelen voor de duur van het voorgenomen verblijf en voor de terugreis naar zijn herkomstland, of in staat zijn deze middelen rechtmatig te verwerven

Bovendien moet de betrokkene kunnen aantonen dat zijn voorgenomen verblijf niet langer dan 90 dagen binnen een termijn van 180 dagen zal duren.

Meer info