Vlaamse beleidswijziging: middengeschoolde knelpuntberoepers geen ongeschoolde arbeidskrachten meer voor bepaling minimumloon

Sinds begin 2022 vereist de Vlaamse Dienst Economische Migratie dat werkgevers de middengeschoolde werknemer inschalen als 'geschoolde arbeidskracht' volgens het toepasselijke paritaire comité. Dit komt immers overeen met het kwalificatieniveau 3 of 4, zoals in de wetgeving vermeld. Het is dus niet langer mogelijk om een middengeschoolde arbeidsmigrant in te schalen als ongeschoolde arbeidskracht.

Als middengeschoolde ben je in het Vlaams gewest vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek bij de aanvraag voor een gecombineerde vergunning of arbeidskaart voor bepaalde functies waarvoor de minister vaststelt dat er een structureel tekort is. Het gaat om functies waarvoor kwalificaties van niveau 3 of 4, hetgeen overeenkomt met secundair onderwijs, vereist zijn op basis van opleiding of ervaring.

Voor deze functies geldt geen specifiek minimumloon. Het algemeen gemiddeld gewaarborgd maandelijks minimuminkomen is dus van toepassing. Dit is minimuminkomen is echter een absolute ondergrens. Als er in de sector andere barema’s gelden, zijn deze van toepassing. Binnen deze paritaire comités moeten middengeschoolden ingeschaald worden als ‘geschoolde arbeidskracht’.

Dit geldt ook voor hernieuwingen van gecombineerde vergunning. Wie in het verleden een gecombineerde vergunning kreeg als middengeschoolde in een knelpuntberoep, maar toen niet als geschoolde arbeidskracht werd ingeschaald volgens het toepasselijke paritaire comité, zal dus een loonsverhoging moeten krijgen voor de hernieuwing van de gecombineerde vergunning.