Vreemdelingen krijgen oproeping voor vernieuwing elektronische verblijfskaart

Vanaf 1 oktober 2015 worden vreemdelingen in principe opgeroepen door de gemeente van hun hoofdverblijfplaats om hun elektronische verblijfskaart te vernieuwen wanneer die komt te vervallen. De automatische oproepingen gelden voor alle vreemdelingen met een onbeperkt verblijfsrecht en dus voor alle elektronische verblijfskaarten behalve de A kaart. Voor Belgen bestaat dat systeem al langer.

Juridisch gezien moet de vreemdeling nog altijd zelf het initiatief nemen om zijn verblijfskaart tijdig te vernieuwen. Artikel 33 van het Verblijfsbesluit is niet gewijzigd. Volgens dat artikel moet elke vreemdeling zich tussen de 40ste en 30ste dag vóór de vervaldatum van zijn verblijfs- of vestigingsvergunning, van zijn Europese blauwe kaart of van zijn EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene, zelf aanbieden bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats om de vernieuwing van zijn verblijfs- of vestigingsvergunning, zijn Europese blauwe kaart of van zijn EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene aan te vragen.

Toch zal de gemeente voortaan een oproepingsbrief versturen met daarin de volgende inlichtingen:

  • de datum waarop vreemdeling zich moet aanbieden bij de gemeente voor de vernieuwing van zijn elektronische kaart
  • de openingstijden van de gemeente
  • het bedrag dat de vreemdeling moet betalen voor het verkrijgen van zijn elektronische kaart

De oproeping volgt uit de nieuwe versie van de algemene instructies betreffende de elektronische vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten (versie van 1 september 2015) en voert een vergelijkbaar systeem in als hetgeen al bestaat voor de elektronische identiteitskaarten van Belgen.

Meer info