Wijziging juridische helpdesknummers AgII en VwV

Vanaf 13 november 2023 wijzigen de keuzetoetsen van de telefonische juridische helpdesk van het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII). Het oproepnummer 02-2050055 blijft behouden.

Er zijn nog maar twee keuzetoetsen op de AgII juridische helpdesk 02-2050055:

  1. Vragen over vreemdelingenrecht kunnen voortaan terecht op keuzetoets 1: elke werkdag van 9.00 tot 12.30 uur. Dit gaat over alle verblijfsstatuten (gezinshereniging, EU-verblijf, ...), verblijfsdocumenten, toegang tot werk en sociale en medische rechten en inburgering per verblijfsstatuut, uitwijzing, reisdocumenten, Belgische nationaliteit, ... Over deze vragen geven we geen e-mail advies.
  2. Vragen over internationaal familierecht kunnen voortaan terecht op keuzetoets 2: op dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur. Dit gaat over welk recht geldt op internationale familiesituaties: geboorteakten, huwelijk, naam,... Deze vragen kan je ook mailen aan juridesk[at]integratie-inburgering.be

Dit oproepnummer 02-2050055 met twee keuzetoetsen wordt beantwoord door juristen van AgII - Dienst vreemdelingenrecht en internationaal familierecht.

Juridische vragen over de asielprocedure en asielopvang kunnen voortaan ook terecht op de Infolijn van Vluchtelingenwerk Vlaanderen (VwV), op dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur via oproepnummer 02-2254411. Deze vragen worden beantwoord door juristen van VwV.

De juristen van beide organisaties blijven samenwerken om expertise te bundelen. Ze wisselen expertise uit in werkgroepen, overleggen, redactieraad Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht, … Juristen van VwV schrijven berichten over nieuwe rechtspraak of wetgeving over de asielprocedure of asielopvang voor de nieuwsbrief en website www.vreemdelingenrecht.be van het AgII. Juristen van VwV geven input voor de thematische info over asielprocedure of asielopvang op website www.vreemdelingenrecht.be van het AgII. Die website is een product van AgII - Dienst vreemdelingenrecht en internationaal familierecht en bundelt informatie en expertise over alle aspecten van de rechtspositie van vreemdelingen, waar mogelijk in samenwerking met ons expertisenetwerk.