Rechtbank van eerste aanleg Brussel - 21/86/C - 23-08-2021