Rechtbank van eerste aanleg Brussel - 2022/2501/A - 23-10-2023