Rechtbank van eerste aanleg Brussel - 210/10589/A - 22-08-2011

Samenvatting

De eerste eiser stelt professionele schade, ‘tijdverlies door het zoeken naar de juiste contactpersoon binnen DVZ of door het sturen van e-mails naar de helpdesk zonder een pertinent antwoord daarop te krijgen’, geleden te hebben. De tweede eiser, de Orde van advocaten, stelt dat de houding van DVZ de goede organisatie van de juridische hulp belemmert en haar financiële schade toebrengt. Gezien het budget van de Franstalige Orde van advocaten deels door contributies van advocaten gedekt wordt, heeft ook zij een belang. Alhoewel de schade niet becijferd werd door de eisers, lijkt zij niet minder zeker. De verweerder wordt veroordeeld tot het overmaken van het volledig organogram van DVZ aan de eisers of tot het ter beschikking stellen van het document op de website van DVZ. De telefoon-, faxnummers, e-mailadressen van de verschillende diensten, algemeen en individueel, met namen, graden en telefonische gegevens moeten hier in staan. Dit moet gebeuren in de maand van de betekening van het arrest op straffe van een boete van 250 euro per dag laattijdigheid. De verweerder wordt veroordeeld tot het betalen van één euro voorlopige schadevergoeding, in afwachting van het nader bepalen van de schade, voor de schade geleden door de onregelmatige weigering van de DVZ om het gevraagde administratief document te leveren.