Arbeidsrechtbank Brussel - 14/10235/A en 14/10236/A - 3-12-2014

Samenvatting

Het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek weigerde de tussenkomst in de medische kosten van eiser, omdat hij omwille van medische redenen naar België kwam, maar naliet de legale procedure ter verkrijging van een visum type C te volgen. De Arbeidsrechtbank van Brussel stelt echter dat artikel 57, § 2 van de OCMW-Wet een recht op dringende medische hulp toekent aan een vreemdeling die illegaal in België verblijft, indien zijn gezondheidstoestand dringende medische zorgen vereist en deze zich in een staat van behoeftigheid bevindt. Artikel 57, §2 van de OCMW-Wet bevat verder geen bijkomende voorwaarden, zoals het verkregen hebben van een visum type C in het land van herkomst.
Wat het begrip ‘dringende medische hulp’ betreft, stelt de Arbeidsrechtbank van Brussel dat dit niet in enge zin geïnterpreteerd mag worden. Dit begrip is niet beperkt tot de hospitalisatie of zorgen verkregen in een spoedprocedure, maar omvat een ruim spectrum aan zorgen en preventieve behandelingen.