Arbeidsrechtbank Brussel - 21-10-2005

Samenvatting

De arbeidsrechtbank stelt vast dat er reeds gerechtelijke beslissingen werden genomen met betrekking tot het hoederrecht van het kind en dat nog meer dergelijke beslissingen in de nabije toekomst zullen worden genomen. Hierbij zal de verantwoordelijkheid van de beide ouders jegens hun kind worden vastgesteld. In die omstandigheden is deze rechtbank van oordeel dat verzoekster zich in de tijdelijke onmogelijkheid bevindt om terug te keren naar haar land van herkomst, rekening houdend met artikel 8 EVRM.