Arbeidsrechtbank Brussel - 21763/06  - 7-03-2007

Samenvatting

Het risico op vrouwenbesnijdenis kan inderdaad een grond vormen voor onmogelijke terugkeer naar Guinee. Het risico ingeroepen door verzoekster kan bijgevolg een reden zijn om een recht op steun te erkennen, ondanks het illegale verblijf van verzoekster, dit ingevolge rechtspraak van het Hof van Cassatie. Het bestaan van een dergelijk risico kan echter niet enkel beoordeeld worden op basis van algemene landenrapporten, maar moet ook gebeuren in functie van een individuele analyse, toegespitst op de persoonlijke situatie van verzoekers en hun kinderen in Guinee.