Arbeidsrechtbank Brussel - 2517/06 - 30-06-2006

Samenvatting

De stelling dat een verbintenis tot tenlastenneming in het kader van kort verblijf nog geldig kan zijn en een verplichting in zich houdt om onderhoudsgeld te betalen, kan niet gevolgd worden. Een dergelijke stelling zou immers neerkomen op het toevoegen van een voorwaarde aan de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, doordat het voorziet in bijkomende schuldenaars van onderhoudsgeld.