Arbeidsrechtbank Brussel - 3825/10 - 7-07-2010

Samenvatting

De behoeftigheid wordt door het OCMW niet in twijfel getrokken. Deze blijkt uit de stukken die de verzoeker voorgelegd heeft. De verzoeker kan momenteel niet in eigen onderhoud voorzien. Door zijn onwettig verblijf heeft hij immers geen toegang tot de arbeidsmarkt. Hij heeft alle opleidingen en stappen gezet om te kunnen beginnen werken van zodra hij toelating krijgt. De voorwaarden om maatschappelijke dienstverlening te krijgen zijn voldaan. De vraag is de verzoeker en zijn zoon het voordeel van de maatschappelijke dienstverlening kunnen krijgen wanneer zij in onwettig verblijf zijn. Op basis van artikel 57, § 2 van de OCMW-wet heeft elke persoon recht op dringende medische hulp zelfs indien deze onwettig in België verblijft. Een weigering om een gezondheidskaart af te leveren aan families met kinderen met een onwettig verblijf is manifest onwettig en ontoelaatbaar. De minderjarige zoon van verzoeker heeft recht op materiële hulp die nodig is voor zijn ontwikkeling. Deze hulp is voorzien in een federaal opvangcentrum waar vader en zoon moeten worden opgevangen. Het OCMW moet de nodige stappen naar FEDASIL zetten opdat de verzoeker zijn recht zou kunnen uitoefenen. Sinds de aanvraag van de verzoeker, heeft OCMW van Brussel het verschaffen van materiële hulp aan de zoon, vergezeld door zijn vader, in een opgangstructuur onmogelijk gemaakt. Tijdens de periode tussen de aanvraag bij het OCMW en een effectieve opvang moet het kind kunnen genieten van maatschappelijke dienstverlening ten laste van het OCMW om het hem toe te laten een menswaardig leven te leiden. De hulp moet lopen tot de verzoeker en zijn zoon effectief opvang vinden bij FEDASIL. De maatschappelijke dienstverlening moet toelaten om een menswaardig leven te leiden. De aanwezigheid van de ouders moet in overweging genomen worden.Er moet rekening gehouden worden met de gezamenlijke noden van het kind, de familiale situatie en in het bijzonder het feit dat de ouders zelf geen recht op maatschappelijke dienstverlening hebben. De aanvraag is gegrond. OCMW Brussel wordt veroordeeld tot het voeren van een maatschappelijk onderzoek en alle stappen te zetten om de zoon en zijn vader toegang tot materiële hulp te verschaffen in een centrum van FEDASIL. OCMW Brussel wordt veroordeeld tot het betalen van financiële hulp equivalent aan een intregratietegemoetkoming voor een persoon met een familie ten laste voor de periode tussen de aanvraag en de effectieve opvang bij FEDASIL. OCMW Brussel wordt veroordeeld tot het terugbetalen van alle medische kosten voor de periode tussen de aanvraag en het afleveren van een gezondheidskaart. OCMW wordt veroordeeld tot het afleveren van een gezondheidskaart.