Arbeidsrechtbank Ieper - 08/579/A - 18-12-2009

Samenvatting

Na toewijzing aan de Bijzondere Jeugdzorg als NBM, kan verzoekster tot haar 21 jaar aanspraak maken op het begeleid zelfstandig wonen, waarbij zij een equivalent van het leefloon ontvangt van het departement Bijzondere Jeugdzorg. Daar verzoekster illegaal in het Rijk verblijft, kan zij in elk geval geen aanspraak maken op financiële hulp, terwijl de dringende medische hulp beoordeeld moet worden in het kader van de mogelijkheid om een menswaardig bestaan te kunnen leiden. Verzoekster toont niet aan dat zij behoeftig is daar zij een verblijfssubsidie ontvang in het kader van het begeleid zelfstandig wonen, en de toekenning hiervan niet afhankelijk wordt gesteld van de tussenkomst van het OCMW inzake dringende medische hulp. De vordering wordt afgewezen.