Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 16348/05 - 15-01-2008