Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 25525/03 - 20-12-2007