Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 28820/13, 75547/13 en 13114/15 - 2-07-2020