Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 32265/10 - 5-12-2013