Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 37201/06 - 28-02-2008