Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 45223/05 - 20-09-2007