Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 60367/10 - 29-01-2013