Hof van beroep Bergen - 2009/RF/45 - 16-12-2009

Samenvatting

Het Hof ziet niet in op welke manier de deelname van een minderjarige jongen, zelfs in onwettig verblijf, aan een nationale waterpolo wedstrijd de openbare orde of het evenwicht en de eerlijke concurrentie tussen de deelnemers zou kunnen verstoren. Het reglement van de Koninklijke Belgische zwembond, zoals door deze laatste geïnterpreteerd, maakt een discriminerend onderscheid tussen sportieve vreemdelingen in illegaal verblijf en andere sportievelingen. Geen enkel onderscheid wordt gemaakt al naargelang sportieve vreemdelingen in illegaal verblijf meerderjarig, dan wel minderjarig zijn, professioneel dan wel amateur zijn. Niettemin zijn dit essentieel verschillende situaties die specifieke maatregelen beogen, tenminste voor wat betreft minderjarigen. In die mate lijkt de maatregel disproportioneel te zijn met de ingeroepen rechtvaardigingsgrond.